Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Duyurular Üyelerimiz Bize Yazın Sıkça Sorulan Sorular İletişim  
Amaç,Kapsam,Tanimlar
Birliklerin kurulusu
Konfederasyonun kurulusu
Esnaf ve Sanatkârlar Sicili
Hizmetlerimiz
Üyelik Islemleri
Oda Kaydinda Istenen Belgeler
Vergi Kaydinda Istenen Belgeler
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
GÖREV YAPMIS BASKANLAR
Personel
 
 
 
 

Amaç,Kapsam,Tanimlar
 

    BIRINCI KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanimlar

             Amaç

             MADDE 1. — Bu Kanunun amaci; esnaf ve sanatkârlar ile bunlarin yanlarinda çalisanlarin meslekî ve teknik ihtiyaçlarini karsilamak, meslekî faaliyetlerini kolaylastirmak, meslegin genel menfaatlerine uygun olarak gelismelerini ve meslekî egitimlerini saglamak, meslek mensuplarinin birbirleriyle ve halk ile olan iliskilerinde dürüstlügü ve güveni hâkim kilmak, meslek disiplini ve ahlâkini korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kisilige sahip kamu kurumu niteligindeki esnaf ve sanatkârlar odalari ile bu odalarin üst kurulusu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalisma usûl ve esaslarini düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2. — Bu Kanun, esnaf ve sanatkârlar ile bunlarin yanlarinda çalisanlar ve esnaf ve sanatkârlar tarafindan kurulan esnaf ve sanatkârlar odalari ile bu odalarin üst kuruluslari olan birlik, federasyon ve Konfederasyon hakkinda uygulanir.

             Tanimlar

             MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasinda;

             a) Esnaf ve sanatkâr: Ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarina dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalismasina dayandiran ve kazanci tacir veya sanayici niteligini kazandirmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve isletme hesabi esasina göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,

             b) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini,

             c) Genel Müdürlük: Sanayi ve Ticaret Bakanligi Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlügünü,

             d) Oda: Esnaf ve sanatkârlarin kuracaklari ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarini,

             e) Ihtisas odasi: Ayni meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârlarin bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmus olduklari esnaf ve sanatkârlar odalarini,

             f) Karma oda: Ihtisas odasi kurabilecek sayiya ulasamayan degisik mesleklerdeki esnaf ve sanatkârlarin bir araya gelerek kuracaklari odalari,

             g) Sube: Birlik tarafindan oda kurulamayan ilçelerde açilacak ve buradaki esnaf ve sanatkârlarin islemlerini yürütecek hizmet birimlerini,

             h) Irtibat bürosu: Ihtisas odalarinin ve ilçelerdeki karma odalarin çalisma bölgeleri içerisinde açacaklari bürolari,

             i) Birlik: Ayni ilde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarinin, aralarindaki dayanismayi temin etmek ve bu odalarin il genelinde isbirligi ve ahenk içerisinde çalismalarini ve gelismelerini saglamak ve o ilin esnaf ve sanatkârlarini temsil etmek amaciyla il merkezlerinde kuracaklari esnaf ve sanatkârlar odalari birliklerini,

             j) Federasyon: Ayni meslek dalinda kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarinin, üyelerinin meslekî yönden ihtiyaçlarini karsilamak, çalismalarini ve gelismelerini ülke genelinde isbirligi ve ahenk içerisinde yapabilmelerini saglamak amaciyla, kuracaklari esnaf ve sanatkârlar federasyonlarini,

             k) Konfederasyon: Esnaf ve sanatkârlar odalari, birlikleri ve federasyonlari arasinda birligi temin, gelisme ve ilerlemeyi saglamak ve genel olarak esnaf ve sanatkârlarin çalismalarini meslekî yönden ve kamu yararina uygun olacak sekilde düzenlemek ve bu hususta gerekli görülecek her türlü tedbiri almak ve tesebbüste bulunmak, meslekî egitimlerini gelistirmek, esnaf ve sanatkârlari yurt çapinda ve uluslararasi düzeyde temsil etmek, sorunlarinin çözümü için ulusal ve uluslararasi kurum ve kuruluslar nezdinde gerekli girisimlerde bulunmak, ulusal ekonomideki gelismelere paralel olarak lüzumlu görülecek meslekî tedbirleri almak ve Bakanlik tarafindan esnaf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri yapmak üzere kurulan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlari Konfederasyonunu,

             l) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

             m) Sicil: Bulundugu il idari sinirlari içerisinde çalismak üzere birlik bünyesinde ayri bir birim olarak kurulan Esnaf ve Sanatkâr Sicili Müdürlügünü,

             n) Sicil Gazetesi: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini,

             o) Asgari ücret: Onalti yasindan büyük isçiler için uygulanan brüt asgari ücreti,

             p) Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabani: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluslarinin islemlerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik ortamda yapilmasini saglayan sistemi,

             Ifade eder.

 

IKINCI KISIM

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluslari

BIRINCI BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar Odasi

             Odalarin kurulusu

             MADDE 4. — Odalar, oda kurulmak istenen yerde çalismakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az besyüz kisinin istegi ve Bakanlik izni ile kurulur. Oda unvaninda esnaf, sanatkâr veya esnaf ve sanatkâr ibaresi yer alir.

             Oda kurulusu ile ilgili olarak mülki idare amirligine verilecek müracaat dilekçesine Bakanlik tarafindan Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda hazirlanmis örnegine uygun düzenlenen oda kurulus tutanagi ve oda ana sözlesmesi eklenir. Ayrica oda kurucu üyelerinin tüm bilgilerinin eksiksiz olarak Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanina girisi yapilir. Oda kurulus tutanagi ve ana sözlesmesi, sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilir. Oda kurulus islemlerinin gerçege uygun olup olmamasindan sicil müdürü sorumludur.

             Mülki idare amirligi onbes gün içinde kurulus talebini inceler ve görüsü ile birlikte kurulus belgelerini noksansiz olarak Bakanliga gönderir. Bakanlik kurulus talebi hakkinda ilgili birligin görüsünü alir. Bakanlik bir ay içinde kurulus için izin verip vermedigini bildirmedigi takdirde oda kurulmus sayilir.

             Kurulan odanin üyeleri arasinda olup diger odalardan ayrilmis olanlarin eski odalarindaki üyeligi sona erer ve dosyasi üyesi oldugu yeni kurulan odaya bir ay içinde devredilir.

             Karma odalarda, odanin talebi ve birligin onayi ile meslek komiteleri kurulabilir.

             Odalarin çalisma bölgesi

             MADDE 5. — Odalarin çalisma bölgesi, bulunduklari ilçenin idari sinirlaridir.

             Birden fazla ilçe bulunan büyüksehir il merkezlerinde kurulan odalarin çalisma bölgesi büyüksehire dahil ilçelerin idari sinirlaridir.

             Ayni çalisma bölgesinde, faaliyet konusu ayni olan birden fazla oda kurulamaz.

             Çalisma bölgesi odalarin faaliyet sinirlarini belirler, esnaf ve sanatkârlarin meslekî faaliyetleri çalisma bölgesi ile sinirlandirilamaz.

             Odalar, her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak kaydiyla çalisma bölgesi içinde birlikten izin alarak irtibat bürosu açabilirler.

             Odaya kayit

             MADDE 6. — Esnaf ve sanatkârlarin sicile kayitlari yapilmadikça, hiçbir sekilde odaya kaydi yapilamaz. Sicile kayit olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafindan; elektronik ortamda, is yerlerinin bulundugu yerdeki, is yerleri seyyar olanlarin ikametgâhlarinin bulundugu yerdeki meslek ve sanatlari ile ilgili ihtisas odasina; meslek ve sanatlari ile ilgili ihtisas odasi bulunmayanlarin bilgileri ise karma odaya kayit için gönderilir. Ilgili oda yönetim kurulu, bu kisilerle ilgili üyelik kararlarini ilk toplantisinda alir.

             Oda kurulus yeter sayisina ulasilamadigi için oda kurulmasi mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârlarin kayitlari birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde sube açmak suretiyle birlik tarafindan verilir.

             Ayni is yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayit olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydiyla diger faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayit yaptirabilir.

             Esnaf ve sanatkârlar odasina kayitli olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi bünyesindeki ticaret ve sanayi odasina, ticaret odasina, sanayi odasina, deniz ticaret odasina; bu odalara kayitli bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasina kaydedilemezler. Sermaye sirketlerinin ortaklari, baskaca esnaf ve sanatkârlik faaliyeti olmadikça, sadece sirket ortakligi sebebiyle hiçbir sekilde esnaf ve sanatkârlar odalarina üye kaydedilemezler.

             Üyelik sartlari

             MADDE 7. — Oda üyeligi için asagidaki sartlar aranir:

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak veya yabanci devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapiyor olmak.

             b) Medeni haklari kullanma ehliyetine sahip olmak.

             c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

             d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi bünyesindeki odalara kayitli olmamak.

             Üyeligin son bulmasi

             MADDE 8. — Asagida belirtilen durumlarda üyenin oda kaydinin silinmesine yönetim kurulu tarafindan karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydin silinmesi temin edilir ve kaydi silinen üyeye oda tarafindan on gün içinde üyenin odaya bildirdigi is yeri veya ikamet adresine yazili olarak bildirilir.

             a) Daimi olarak odanin çalisma bölgesi disina çikanlar.

             b) 7 nci maddede belirtilen sartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu sartlardan herhangi birine sahip olmadigi sonradan anlasilanlar.

             c) Sanat ve meslegini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

             d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden alti ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

             Üyelikleri sicil tarafindan silinenlerden, üye niteligini tekrar kazananlarin oda üyeligi sicil tarafindan tekrar tesis edilir. Bu sekilde üyeligi tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmis oldugu haklari aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yetkili organlarinda görevli olup da oda üyeligi yukaridaki sebeplerden dolayi kesintiye ugrayanlarin yetkili organlardaki görevleri de kendiliginden sona erer. Bu kisiler üyeliklerini tekrar kazanmis olsalar dahi o döneme iliskin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

             Odalarin organlari

             MADDE 9. — Oda organlari sunlardir:

             a) Genel kurul: Genel kurul toplanti tarihinden en az alti ay önce odaya kaydolmus ve Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusu tarafindan alinacak, genel kurul toplantisina katilacaklar listesine dahil olan üyelerden olusur.

             b) Yönetim kurulu: Baskan dahil olmak üzere, üye sayisi 1000'den az olan odalarda yedi, üye sayisi 1000-2000 olanlarda dokuz, 2000'den fazla olan odalarda onbir kisiden olusur ve genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilir. Ayni sayida yedek üye seçilir.

             c) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilecek üç kisiden olusur. Ayni sayida yedek üye seçilir.

             Oda genel kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 10. — Oda genel kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

             a) Oda baskanini, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

             b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarini incelemek, kabul veya reddetmek.

             c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek.

             d) Yeni döneme ait çalisma programi ile bu programda yer alacak olan üyelerin meslekî egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya degistirerek kabul etmek.

             e) Islem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumlulugu tespit edilen organ üyeleri hakkinda dava açilmasina, bunlarin görevde kalip kalmamasina karar vermek.

             f) Bakanlikça düzenlenen oda ana sözlesmesinde degisiklik yapilmasi hakkinda yönetim kurulunca Bakanliktan alinacak ön izne dayanarak karar vermek.

             g) Odanin meslekî faaliyet alanini ilgilendiren konuda kurulabilecek federasyona kurucu olma hususunda alinan yönetim kurulu kararini onaylamak.

             h) Bakanliktan alinan ön izne dayanarak fesih teklifi hakkinda karar vermek.

             i) Imkânlari nispetinde öncelikle faaliyet alanlari ile ilgili branslarda olmak üzere ögrenci okutulmasina, bir evvelki yil gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek kaydiyla kamu yararina faaliyet gösteren kuruluslara ve belge veya diger kanitlara dayandirilmak kaydiyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardimda bulunulmasina karar vermek.

             j) Bagli oldugu birligin muvafakati alinmak sartiyla kurulus amacini gerçeklestirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tasit alim ve satimina, gayrimenkul karsiliginda ödünç para alinmasina karar vermek.

             k) Bagli oldugu birligin muvafakati alinmak kaydiyla üyelerinin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, meslekî faaliyetlerini kolaylastirmak ve meslegin genel menfaatlere uygun olarak gelismesini saglamak amaçlariyla sinirli olarak kurulmus veya kurulacak sirketlere ve kooperatiflere istirak etmek, amaçlarina uygun olarak egitim ve ögretim kurumlari kurmak üzere vakif kurmaya karar ve bu konudaki islemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

             l) Yönetim kurulu tarafindan teklif edilen uyulmasi zorunlu meslekî kararlari kabul ya da reddetmek.

             Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 11. — Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

             a) Oda islerini mevzuat ve genel kurul kararlarina uygun olarak yürütmek.

             b) Bakanligin mevzuat geregi verecegi görevleri yerine getirmek.

             c) Yeni döneme ait çalisma programi ile bu program içinde yer alacak olan üyelerin meslekî egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi hazirlamak ve genel kurula sunmak.

             d) Uyulmasi zorunlu meslekî kararlari almak hususunda, bagli bulundugu birlige iletilmek üzere genel kurula teklifte bulunmak.

             e) Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncellestirerek eksiksiz ve dogru olarak her an hazir halde bulundurmak, üyeler tarafindan talep edilen belgeleri bilgisayar ortaminda düzenlemek, ayrica üyelerinin çalisma konulari hakkinda resmî makamlarca istenilecek bilgileri vermek.

             f) Oda üyelerinin çalisma konularina giren hususlarda haklarini korumak için resmî ve özel kuruluslar nezdinde girisimlerde bulunmak, üyelerinin meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda, adli ve idari yargi mercileri önünde oda baskani marifetiyle odayi temsil etmek.

             g) Oda üyelerinden yillik aidatlari elektronik ortamda tahsil etmek,

             h) Üyelerin, çalisma konularina giren islerde gelismelerini saglamak ve ihtiyaçlarini karsilamak bakimindan, gerekli tedbirleri almak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak üzere genel kurula teklifte bulunmak, bu bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek takip etmek.

             i) Resmî ve özel merciler tarafindan istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek.

             j) Bakanliktan ön izni alinmis oda ana sözlesmesi degisikliklerini genel kurula teklif etmek.

             k) Genel sekreter ve diger personelin atama, terfi, cezalandirma ve görevlerine son verilmesine karar vermek, personele ait bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek takip etmek.

             l) Oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlarina ve saglik kosullarina uygun sekilde üretilip üretilmedigini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadigini ilgililerin basvurusu üzerine veya dogrudan veya uzman kimseler araciligi ile kontrol etmek, ayrica meslekî teamüle aykiri davranislari belirlenen üyelere yazili ihtarda bulunmak, tekrari halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirmek, tüketicilerin korunmasi için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkinda bu konuda odaya yapilan sikâyetleri incelemek.

             m) Oda üyeleri ve müsterileri arasinda çikacak anlasmazliklari çözümlemek, ceza gerektiren hallerde konuyu birlik disiplin kuruluna sevk etmek.

             n) Muhasebe islemlerini bilgisayar ortaminda yerine getirmek ve üyelerin talebi dogrultusunda düzenlenen ve onanan belgeleri bilgisayar sisteminden yararlanarak vermek.

             o) Meslege yeni girecek esnaf ve sanatkârlara meslekî egitimler vererek, ticari faaliyetlerine baslayabilmeleri ve is yeri açma ruhsatlari için ilgili belediyeye verilmek üzere meslekî yeterlik belgesi vermek; üyelerine meslekî konularda danismanlik yapmak.

             p) Ilçelerde, oda üyelerinin müsterileriyle iliskisinde ortaya çikan uyusmazliklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmis ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek.

             r) Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini subat ayi sonuna kadar, genel kurul evrakini ise genel kurulu takip eden on gün içinde bagli bulundugu birlige ve federasyona göndermek.

             Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 12. — Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

             a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alinan kararlarin yönetim kurulu tarafindan yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

             b) Oda islemlerinin mevzuat ve oda ana sözlesmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

             c) Bakanlik ve oda üst kuruluslari tarafindan verilen görevlerin yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

             d) Odanin yillik aidatlarinin üyelerden zamaninda tahsil edilip edilmedigini kontrol etmek ve odanin islem ve hesaplari hakkinda genel kurula rapor vermek.

             e) Odanin üye kayitlarinin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda, yeterli bilgileri haiz sekilde tutulmasini kontrol etmek.

             f) Genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak.

             Denetim kurulu üyeleri, yukarida sayilan görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde belirtilenleri salt çogunlukla yerine getirirler.

             Resmî ve özel kuruluslarla iliskiler

             MADDE 13. — Resmî ve özel kuruluslarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayili Kanunun 26 nci maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup olduklari oda tarafindan düzenlenir ve verilir.

             Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârlarin meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda alinacak kararlarda, ilgili odanin mütalaasindan faydalanilir ve kurulacak komisyonlara oda temsilcisinin katilmasi zorunludur.

             Belediyeler; ruhsat verebilmek için is yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarina dair ilgili oda belgesini istemek zorundadirlar.

             Kamu kurum ve kuruluslari, belediyeler, kamu iktisadi tesebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi islemlerinde üye olduklarina dair ilgili oda belgesini istemek zorundadirlar.

             Odalarin gelirleri

             MADDE 14. — Odalarin gelirleri sunlardir:

             a) Kayit ücreti.

             b) Yillik aidat.

             c) Konfederasyonca belirlenen tarife ücretleri karsiliginda düzenlenecek ve onanacak belgeler ile yapilan hizmetler karsiliginda alinacak ücretler.

             d) Meslekî yeterlik belgesi ücretleri.

             e) Yayin gelirleri.

             f) Sinav ücretleri.

             g) Oda amacini gerçeklestirmek için kurulacak kuruluslarin ve istiraklerin gelirleri.

             h) Oda tarafindan düzenlenecek danismanlik, egitim, kurs ve sosyal faaliyet gelirleri.

             i) Muhasebe islerinin yapilmasindan elde edilen gelirler.

             j) Faiz ve diger gelirler.

             k) Bagis ve yardimlar.

             Fesih, tasfiye ve iptal

             MADDE 15. — Odalarin fesih sebepleri sunlardir:

             a) Üye mevcudunun yüzden asagiya düsmesi.

             b) Bakanlikça yapilacak uyariya ragmen mevzuata aykiri genel kurul kararlarinin iki ay içinde düzeltilmemesi.

             c) Konfederasyonca tespit edilen yillik zorunlu giderleri karsilayacak miktarda gelir saglayamadiginin birlik tarafindan tespit edilmesi üzerine yapilacak yazili uyariya ragmen odanin mali durumunun bir yil içinde iyilestirilememesi.

             d) Odanin faaliyet alanina giren hususlardan ayni meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârlarin zamanla ayri oda kurmalari sonucu, kalan üye sayisinin ikiyüzden asagi düsmesi.

             Odalar yukarida yazili sebeplerle Bakanligin teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mahkemesi karariyla fesih olunur.

             Yukaridaki hükümlere göre feshedilen odalarin bagli olduklari birlikçe görevlendirilecek heyet tarafindan, borçlari kendi varligindan ödenip, alacaklari tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de karsilandiktan sonra kalacak meblag ile ayni haklar, heyet tarafindan tutanakla birlige devredilir. Kurulusu yapilan odanin, daha sonra kurulusunun usule uygun olmadiginin anlasilmasi halinde süre kaydi aranmaksizin odanin kurulusu Bakanlik tarafindan iptal edilir. Odanin kurulus isleminin iptali halinde ise, odanin mal varligi birlige devredilir. Fesih olan veya kurulusu iptal olan odalarin üye kayit defterleri birlik tarafindan muhafaza edilir.

 

© MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR ODASI - KARAMAN 2007

Ana Sayfa Yukarı
  Hakkımızda Hakkımızda Haberler Duyurular Üyelerimiz Bize Yazın Sıkça Sorulan Sorular İletişim