Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Duyurular Üyelerimiz Bize Yazın Sıkça Sorulan Sorular İletişim  
Amaç,Kapsam,Tanimlar
Birliklerin kurulusu
Konfederasyonun kurulusu
Esnaf ve Sanatkârlar Sicili
Hizmetlerimiz
Üyelik Islemleri
Oda Kaydinda Istenen Belgeler
Vergi Kaydinda Istenen Belgeler
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
GÖREV YAPMIS BASKANLAR
Personel
 
 
 
 

Birliklerin kurulusu
 

IKINCI BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar Odalari Birlikleri

             Birliklerin kurulusu

             MADDE 16. — Her il merkezinde bir esnaf ve sanatkârlar odalari birligi kurulur.

             Bakanlikça hazirlanan örnege uygun olarak düzenlenmis birlik ana sözlesmesi bir dilekçe ile o yer valiligine verilir. Valilik onbes gün içerisinde gerekli arastirmasini yaparak kurulus onayi için belgeleri Bakanliga gönderir.

             Birlik, ana sözlesmesinin Bakanlik tarafindan onaylanmasini müteakip kurulmus olur. Birlik kuruluslarinda Konfederasyon görüsü alinir.

             Bir ilde birden fazla birlik kurulamaz.

             Birligin çalisma bölgesi

             MADDE 17. — Birlik çalisma bölgesi kuruldugu ilin idari sinirlaridir. Çalisma bölgesindeki odalar faaliyetlerinden dolayi birlige karsi sorumludurlar.

             Birlige kayit

             MADDE 18. — Odalar, çalisma bölgesi içinde bulunduklari birlige, birligin kurulusunu takip eden bir ay içinde, yeni kurulan odalar da kurulduklari tarihten itibaren ayni süre içinde kayit olmak zorundadirlar. Kayit zorunlulugunu yerine getirmeyen odalar birlik tarafindan resen kaydedilir ve bu durum ilgili odaya yazili olarak bildirilir.

             Birligin organlari

             MADDE 19. — Birlik organlari sunlardir:

             a) Genel kurul : Genel kurul tarihinden en az alti ay önce kurulmus olan odalarin baskan ve yönetim kurulu üyeleri ile birligin görevde bulunan baskani, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden olusur.

             b) Baskanlar kurulu : Birlige üye odalarin baskanlarindan olusur.

             c) Yönetim kurulu : Baskan dahil olmak üzere oda sayisi 25 ve daha az olanlarda bes, 26-50 olanlarda yedi, 51-120 olanlarda dokuz, 121 ve daha fazla olanlarda onbir kisiden olusur ve genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilir. Ayni sayida yedek üye seçilir.

             d) Denetim kurulu : Genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilecek oda sayisi 50 ve daha az olanlarda üç, 51 ve daha fazla olanlarda bes kisiden olusur. Ayni sayida yedek üye seçilir.

             e) Disiplin kurulu : Oda sayisi 50 ve daha az olanlarda üç, 51 ve daha fazla olanlarda bes kisiden olusur ve genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilir. Ayni sayida yedek üye seçilir.

             Birlik genel kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 20. — Birlik genel kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

             a) Birlik baskanini, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

             b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarini incelemek, kabul veya reddetmek.

             c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek.

             d) Yeni döneme ait çalisma programi ile bu program içinde yer alacak olan egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya degistirerek kabul etmek.

             e) Islem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumlulugu tespit edilen organ üyeleri hakkinda dava açilmasina, bunlarin görevde kalip kalmamasina karar vermek.

             f) Bakanlikça düzenlenen birlik ana sözlesmesinde degisiklik yapilmasi hakkinda yönetim kurulunca Bakanliktan alinacak ön izne dayanarak karar vermek.

             g) Imkânlari ölçüsünde ögrenci okutulmasina, bir evvelki yil gayri safi gelirlerinin %10'unu geçmemek sartiyla kamu yararina hizmet eden kuruluslara sosyal yardim yapilmasina ve bütçe imkânlari elverisli olmayan üye odalara durumlarini belgelendirmeleri kaydiyla ayni ve nakdî yardimda bulunulmasina karar vermek.

             h) Kurulus amacini gerçeklestirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tasit alim ve satimina, gayrimenkul karsiliginda ödünç para alinmasina karar vermek.

             i) Üye odalarin ve üyelerinin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, meslekî faaliyetlerini kolaylastirmak ve meslegin genel menfaatlere uygun olarak gelismesini saglamak amaçlariyla sinirli olarak kurulmus veya kurulacak sirketlere ve kooperatiflere istirak etmek, amaçlarina uygun olarak egitim ve ögretim kurumlari kurmak üzere vakif kurmaya karar vermek ve bu konuda islemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

             j) Faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek tutmak.

             Birlik baskanlar kurulu

             MADDE 21. — Birlik baskanlar kurulu; istisare organi olup, birlik çalisma bölgesindeki esnaf ve sanatkâr ile odalara iliskin meseleler hakkinda birlik yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.

             Birlik yönetim kurulu baskani, baskanlar kurulunun da baskanidir. Baskanin bulunmadigi hallerde toplantiya yetki verilen birlik yönetim kurulu baskan vekili baskanlik eder.

             Kurul, üyelerinin çogunlugu ile yilda bir defa eylül ayinda kendiliginden toplanir ve gerektiginde birlik baskaninin veya baskanlar kurulunun çogunlugunun yazili çagrisi ile her zaman toplanabilir.

             Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 22. — Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

             a) Birlik islerini mevzuata ve genel kurul kararlarina uygun olarak yürütmek.

             b) Bakanlik ve Konfederasyonca mevzuat geregi verilecek görevleri yerine getirmek.

             c) Yeni dönem çalisma programi ile bütçeyi, bilanço ve gelir ve gider tablolarini hazirlamak ve genel kurula sunmak.

             d) Odalarin çalismalarinin mevzuat ve oda ana sözlesmesi esaslari içinde yürütülmesini saglamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, islemlerini incelemek ve alinmasi gerekli tedbirler hakkinda bildirimde bulunmak.

             e) Odalar hakkinda lüzumlu bilgilerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda düzenli olarak tutulmasini saglamak ve resmî dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek.

             f) Odalarin gelismesini saglamak, ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri almak, bu konuda resmî ve özel merciler nezdinde tesebbüslerde bulunmak, genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda adli ve idari yargi mercileri önünde birlik baskani marifetiyle birligi temsil etmek.

             g) Odalarda ve odalar arasinda çikan olumsuzluk ve anlasmazliklarla ilgili olarak düzenlenen raporlari incelemek ve konuyu çözüme kavusturmak.

             h) Odalarin, kurulus amacini gerçeklestirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tasit alim ve satimi ile ödünç para alinmasi; sirket, vakif ve kooperatif kurma ve kurulu bulunanlara katilma yönündeki taleplerini incelemek ve karar vermek.

             i) Resmî ve özel merciler tarafindan istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek.

             j) Genel sekreter ve diger personelin atama, terfi, cezalandirma ve görevlerine son verilmesine karar vermek ve personele ait bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek takip etmek.

             k) Çalisma bölgesi içindeki meslekî teamül, gelenek ve uyulmasi zorunlu meslekî kararlari kendi görüsü ile birlikte Konfederasyona iletmek.

             l) Birlik katilma payinin ve kayit ücretinin üye odalardan elektronik ortamda tahsilini saglamak.

             m) Esnafin isyeri açmasi, kapatmasi veya meslek degistirmesi ile ilgili islemlerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan takibini yaparak sicil islemlerinin yerine getirilmesini saglamak.

             n) Odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara ait sikâyetleri incelemek ve neticelendirmek ya da gerek görülmesi halinde konuyu Konfederasyona intikal ettirmek.

             o) Illerde, esnaf ve sanatkârlarin müsterileriyle iliskisinde ortaya çikan uyusmazliklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmis ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek.

             p) Üyesi olan odalara, bu odalarin mevcut üyelerine ve esnaf ve sanatkârlik faaliyetine yeni baslayacak kisilere danismanlik hizmeti vermek.

             r) Üye odalardan gelen yil sonu bilanço ile gelir ve gider cetvellerini incelemek, odalara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak ve 15 inci maddenin (c) bendine göre degerlendirmek; bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini subat ayi sonuna kadar, genel kurul evrakini ise genel kurulu takip eden on gün içinde Konfederasyona göndermek.

             Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri 

             MADDE 23. — Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

             a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurul kararlarinin yönetim kurulu tarafindan yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

             b) Birlik islemlerinin mevzuat ve birlik ana sözlesmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

             c) Bakanlik ve Konfederasyon tarafindan mevzuat geregi verilen görevlerin yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

             d) Birlik kayit ücreti ve katilma paylarinin üye odalardan zamaninda tahsil edilip edilmedigini kontrol etmek ve birligin islem ve hesaplari hakkinda genel kurula rapor vermek.

             e) Birlige bagli odalarin hesap ve islemlerini Bakanligin istegi üzerine incelemek.

             f) Genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak.

             Denetim kurulu üyeleri, yukarida sayilan görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde belirtilenleri salt çogunlukla yerine getirirler.

             Disiplin kurulu ve disiplin cezalari

             MADDE 24. — Birlik disiplin kurulu birlige bagli oda üyelerinin meslekî faaliyetleri sirasinda meslek ahlaki ile bagdasmayan hareket ve islemlerini sorusturmaya ve durumun niteligine ve agirlik derecesine göre bu maddede belirtilen disiplin cezalarini vermeye yetkilidir.

             Disiplin kurulu kendi üyeleri arasindan bir baskan seçer. Disiplin kurulunun sekreterlik isleri birlik tarafindan yerine getirilir. Disiplin kurulu üyeleri arasinda eksilme oldugu takdirde, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy alanlar, oylarin esitligi halinde listeye göre sirayla disiplin kurulunca yazili olarak disiplin kuruluna çagrilir.

             Üyenin yazili savunmasi alinmadan disiplin cezasi verilemez. Disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdigi süre içinde savunma yapmayan üye, savunma hakkindan vazgeçmis sayilir.

             Disiplin kurulu kendilerine intikal eden ihbar ve sikâyetleri en çok bir ay içinde sorusturmaya baslar ve en geç üç ay içinde sonuçlandirir.

             Disiplin kurulunca verilen cezalar on gün içinde ilgililere yazili olarak teblig edilir. Ilgililer bu karara karsi tebellüg tarihinden itibaren onbes gün içinde yetkili idare mahkemesine dava açabilirler. Davanin açilmis olmasi idarece verilen cezanin yerine getirilmesini durdurmaz. Dava, zaruret görülmeyen hallerde, evrak üzerinden inceleme yapilarak en kisa sürede sonuçlandirilir. Yetkili idare mahkemesince verilen kararlara karsi bölge idare mahkemesine basvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin verdigi kararlar kesindir.

             Oda üyelerine birlik disiplin kurulunca verilecek cezalar sunlardir:

             a) Uyarma cezasi: Meslek seref ve haysiyetine uygun düsmeyen hareketleri olan, odaya olan üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, üyesi oldugu oda ve diger esnaf ve sanatkâr meslek kuruluslarinin itibarini zedeleyici fiilde bulunan ve sözler sarf eden, müsteri veya diger kisilerle olan iliskilerinde terbiye ve nezakete aykiri davranislarda bulunan üyenin, meslekî faaliyetinde ve davranislarinda daha dikkatli olmasi gerektiginin yazi ile bildirilmesidir. Üye, bir yil içinde uyarma cezasi gerektiren fiili tekrarlamasi halinde kinama cezasi ile tecziye edilir.

             b) Kinama cezasi: Müsterilerine ve diger kisilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen veya bunlara karsi haksiz ithamda bulunan, müsterilerini ve diger kisileri kandiran, nizami ölçü ve tarti aletlerini bilerek kullanmayan üyeye meslekî faaliyetinde ve davranislarinda kusurlu oldugunun yazi ile bildirilmesidir. Üye, bir yil içinde kinama cezasini gerektiren fiili tekrarlamasi halinde para cezasi ile tecziye edilir.

             c) Para cezasi: Üyenin, Bakanlik, o yer idare amiri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari tarafindan mevzuata uygun olarak alinmis kararlara aykiri hareket etmesi ve mükerrer kinama cezasi almasindan dolayi, para cezasi ile cezalandirilmasidir. Para cezalari birlige gelir kaydedilir. Verilecek para cezasi 61 inci maddeye göre belirlenen yillik aidatin iki katidir. Üyenin para cezasi verilmesini gerektiren eylem ve davranislarinin, ayni eylem ve davranis olmasina bakilmaksizin bir yil içinde tekrarinda, verilecek ceza yillik aidatin bes kati olarak uygulanir.

             d) Geçici veya uzun süreli oda üyeliginden çikarma cezasi: Üyenin, esnaf ve sanatkâr sifati ile bagdasmayacak nitelik ve derecede yüz kizartici ve utanç verici hareketlerde, huzur, sükûn ve çalisma düzenini bozucu eylem ve davranislarda bulunmasi karsisinda oda üyeliginden geçici veya uzun süreli olarak çikarilmasi, bu süre içerisinde meslekî faaliyetini yürütememesidir.

             Geçici çikarma cezasi bir aydan az, alti aydan fazla; uzun süreli çikarma cezasi alti aydan az, iki yildan fazla olamaz.

             Birligin gelirleri

             MADDE 25. — Birligin gelirleri sunlardir:

             a) Birlige bagli odalardan alinacak kayit ücreti.

             b) Birlige bagli odalar tarafindan ödenecek katilma paylari.

             c) Yayin gelirleri.

             d) Bagis ve yardimlar.

             e) Birlik amacini gerçeklestirmek için kurulacak kuruluslarin ve istiraklerin gelirleri.

             f) Birlik tarafindan verilecek danismanlik ve düzenlenecek sosyal faaliyet gelirleri.

             g) Birlik tarafindan düzenlenecek meslekî kurslar, sergi ve fuarlardan saglanacak gelirler.

             h) Para cezalari.

             i) Konfederasyonca belirlenen ücret tarifelerine göre düzenlenecek ve onanacak belge ile hizmet karsiligi gelirleri.

             j) Sicile ilk kayit ücreti.

             k) Sicil harçlarindan alinacak paylar.

             l) Faiz ve diger gelirler. 

© MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR ODASI - KARAMAN 2007

Ana Sayfa Yukarı
  Hakkımızda Hakkımızda Haberler Duyurular Üyelerimiz Bize Yazın Sıkça Sorulan Sorular İletişim