Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Duyurular Üyelerimiz Bize Yazın Sıkça Sorulan Sorular İletişim  
Amaç,Kapsam,Tanimlar
Birliklerin kurulusu
Konfederasyonun kurulusu
Esnaf ve Sanatkârlar Sicili
Hizmetlerimiz
Üyelik Islemleri
Oda Kaydinda Istenen Belgeler
Vergi Kaydinda Istenen Belgeler
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
GÖREV YAPMIS BASKANLAR
Personel
 
 
 
 

Konfederasyonun kurulusu
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlari

Konfederasyonu

             Konfederasyonun kurulusu

             MADDE 34. — Konfederasyon, Bakanlikça hazirlanmis örnegine uygun Konfederasyon ana sözlesmesinin Bakanlik tarafindan onanmasindan sonra kurulmus olur. Kurulus merkezi Ankara'dadir. Konfederasyonun kisa adi TESK'tir.

             Konfederasyona kayit

             MADDE 35. — Bu Kanuna göre kurulmus veya kurulacak olan birlik ve federasyonlar kurulus tarihinden itibaren bir ay içinde Konfederasyona kayit olmak zorundadirlar.

             Kayit zorunlulugunu yerine getirmeyen birlik ve federasyonlarin kayitlari Konfederasyonca resen yapilir ve ilgili meslek kuruluslarina yazili olarak bildirilir.

             Konfederasyonun organlari

             MADDE 36. — Konfederasyonun organlari sunlardir:

             a) Genel kurul: Birlik ve federasyonlarin baskan ve yönetim kurulu üyeleri ile Konfederasyonun görevde bulunan genel baskani, yönetim kurulu ve disaridan seçilen üyeler hariç denetim kurulu üyelerinden olusur.

             b) Baskanlar kurulu: Konfederasyon genel baskani ile birlik ve federasyon baskanlarindan olusur.

             c) Yönetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasindan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilen genel baskan dahil onbes kisiden olusur. Ayni sayida yedek üye seçilir.

             d) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasindan veya ikisi disaridan dört yil süreyle görev yapmak üzere seçilen bes kisiden olusur. Ayni sayida yedek üye seçilir.

             Konfederasyon genel kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 37. — Konfederasyon genel kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

             a) Konfederasyon genel baskanini, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

             b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesaplarini incelemek, kabul veya reddetmek.

             c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu ibra etmek.

             d) Yeni döneme ait çalisma programi ile bu programda yer alan egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya degistirerek kabul etmek.

             e) Islem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumlulugu tespit edilen organ üyeleri hakkinda dava açilmasina, bunlarin görevde kalip kalmamasina karar vermek.

             f) Yönetim kurulunca hazirlanan yönetmelikleri onamak.

             g) Herhangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla Konfederasyon yönetim kurulu ve denetim kurulu arasinda çikacak görüs ayriliklarini çözüme kavusturmak.

             h) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarinin yürütülmesi için gerekli ve faydali görülecek tedbir ve tesebbüslerden yönetim kurulu tarafindan getirilecek konulari incelemek ve karara baglamak.

             i) Egitim ve ögretim kurumlari açilmasina, ögrenci yurtlari tesis edilmesine, burs verilmesine ve ögrenci okutulmasina, bir evvelki yil gayri safi gelirinin %10'unu geçmemek sartiyla kamu yararina hizmet eden kuruluslara sosyal yardimlarda bulunulmasina, bütçe imkânlari yeterli olmayan birlik ve federasyonlara durumlarini belgelendirmek kaydiyla ayni ve nakdi yardim yapilmasina karar vermek.

             j) Konfederasyonun kurulus amacini gerçeklestirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tasit alim satimina, gayrimenkul karsiliginda ödünç para alinmasina karar vermek, bu faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda güncelleyerek tutmak.

             k) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari ve üyelerinin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, meslekî faaliyetlerini kolaylastirmak ve meslegin genel menfaatlere uygun olarak gelismesini saglamak amaçlariyla sinirli olarak kurulmus veya kurulacak sirketlere ve kooperatiflere istirak etmek, amaçlarina uygun olarak egitim ve ögretim kurumlari kurmak üzere vakif kurmaya karar ve bu konuda islemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

             Konfederasyon baskanlar kurulu

             MADDE 38. — Konfederasyon baskanlar kurulu, yüksek istisare kurulu olarak, ülke genelindeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarina iliskin meseleler ile Türk esnaf ve sanatkârlarinin ülke içindeki ve uluslararasi düzeydeki gelisme ve sorunlari hakkinda Konfederasyon yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur.

             Konfederasyon genel baskani, baskanlar kurulunun da baskanidir. Baskanin bulunmadigi hallerde toplantiya yetki verilen Konfederasyon genel baskan vekili baskanlik eder.

             Kurul, üyelerinin çogunlugu ile yilda bir defa ekim ayinda kendiliginden ve gerektiginde Konfederasyon genel baskaninin veya baskanlar kurulunun çogunlugunun yazili çagrisi üzerine her zaman toplanabilir.

             Konfederasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 39. — Konfederasyon yönetim kurulunun baslica görev ve yetkileri sunlardir:

             a) Konfederasyon islerini mevzuata ve genel kurul ve baskanlar kurulu tavsiyelerine uygun olarak yürütmek.

             b) Bakanlik tarafindan mevzuat geregi verilecek görevleri yerine getirmek.

             c) Yeni dönem çalisma programi ile bu program içinde yer alacak olan egitim, teorik ve pratik kurs programlarini ve tahmini bütçeyi hazirlamak ve genel kurulun onayina sunmak.

             d) Birliklerin, federasyonlarin ve gerektiginde odalarin çalismalarini mevzuat ve ana sözlesmeleri esaslari içinde yürütülmesini saglamak için lüzumlu görülecek zamanlarda hesap ve islemlerini incelemek ve alinmasi gerekli tedbirler hakkinda bildirimde bulunmak; birlik ve federasyonlarin, gelecek yil çalisma programlari ile yil sonu bilanço ve gelir ve gider cetvellerini degerlendirmek ve bu kuruluslara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak.

             e) Üyeleri hakkinda gerekli bilgilerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda düzenli olarak bulunmasini saglamak, resmî ve özel mercilerce lüzumlu görülecek konularda istenecek bilgi ve mütalaayi vermek, mensuplarinin genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda, adli ve idari yargi mercileri önünde Konfederasyon genel baskani marifetiyle Konfederasyonu temsil etmek.

             f) Birlikler veya birliklerle federasyonlar arasinda çikacak anlasmazliklari incelemek ve çözüme kavusturmak, çözüme kavusturulamayan hususlari Bakanliga intikal ettirmek.

             g) Konfederasyon toplulugu içindeki kurulus mensuplarinin meslek ve sanatlarinin yürütülmesi için gerekli ve faydali görülecek tedbirleri almak ve tesebbüslerde bulunmak.

             h) Konfederasyon personelinin tüm bilgilerini Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda takip etmek, genel sekreter ve diger personelin atanma, terfi, cezalandirilma ve görevlerine son verilmesine karar vermek.

             i) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarini ilgilendiren konularda hazirlanacak mevzuat hakkinda, gerektiginde Konfederasyon görüsünü olusturmak ve ilgili makama sunmak.

             j) Ülke içinde ve disinda sergi ve fuarlar düzenlemek, desteklemek, katilmak ve Bakanlik izni alinmak sartiyla, ülke disindaki meslekî kuruluslara üye olma çalismalari yapmak.

             k) Esnaf ve sanatkârlar ile Konfederasyona bagli kuruluslarin ihtiyaci olan yardim ve kredileri saglamak için gerekli girisimlerde bulunmak.

             l) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin muhasebe ve personel ile gereken diger konularda yönetmeliklerini hazirlamak.

             m) Meslek standartlarinin belirlenmesi konusunda Milli Egitim Bakanligi, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, Türk Standartlari Enstitüsü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile isbirligi yapmak.

             n) Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi ve benzeri kuruluslarin kurullarina katilacak delegeyi tespit etmek.

             o) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri ta-baninda yayinlamak, meslekî yayinda bulunmak.

             p) Birlik ve federasyonlarca gönderilen uyulmasi zorunlu meslekî kararlari Bakanlik onayina sunmak.

             r) Federasyon, birlik ve odalarda Konfederasyon tarafindan yapilan denetimler sonucunda organ üyelerinin ve görevli personelin 59 uncu maddeye göre sorumlu görülmesi halinde, sonuç hakkinda Bakanliga bilgi vermek.

             s) Konfederasyon katilma payinin ve kayit ücretinin birlik ve federasyonlardan elektronik ortamda islem sirasinda tahsilini saglamak. 

             t) Kaybolmaya yüz tutmus mesleklerin yasatilmasi ve korunmasi için gerekli tedbirleri almak, konuyla ilgili olarak Bakanligi bilgilendirmek.

             Konfederasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 40. — Konfederasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri sunlardir:

             a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alinan kararlarin yönetim kurulu tarafindan yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

             b) Konfederasyon islemlerinin mevzuat ve Konfederasyon ana sözlesmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

             c) Bakanlik tarafindan mevzuat geregi verilen görevlerin yerine getirilip getirilmedigini incelemek.

             d) Konfederasyon kayit ücreti ve katilma paylarinin üye birlik ve federasyonlardan zamaninda tahsil edilip edilmedigini kontrol etmek ve Konfederasyonun islem ve hesaplari hakkinda genel kurula rapor vermek.

             e) Genel kurulu olaganüstü toplantiya çagirmak.

             Denetim kurulu üyeleri, yukarida sayilan görev ve yetkilerinden (d) ve (e) bentlerinde belirtilenleri salt çogunlukla yerine getirirler.

             Konfederasyonun gelirleri

             MADDE 41. — Konfederasyonun gelirleri sunlardir:

             a) Birlik ve federasyonca ödenecek kayit ücretleri ve katilma paylari.

             b) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlari Sicil Gazetesi ile meslekî yayin gelirleri.

             c) Düzenlenecek ve onanacak belge gelirleri.

             d) Para cezalari.

             e) Konfederasyon amacini gerçeklestirmek için kurulacak kurulus ve istirak gelirleri.

             f) Konfederasyon tarafindan düzenlenecek meslekî kurslar, egitim faaliyetleri, fuar ve sergilerden saglanacak gelirler.

             g) Konfederasyona bagli kuruluslarda kullanilan her türlü matbu evrakin basim ve dagitimindan veya bu evrakin elektronik ortamda düzenlenmesinden saglanan gelirler.

             h) Sosyal ve kültürel organizasyonlardan saglanan gelirler.

             i) Esnaf ve Sanatkârlarin Meslek Egitimini Gelistirme ve Destekleme Fonu gelirleri.

             j) Bagis ve yardimlar.

             k) Faiz ve diger gelirler.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ortak Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Genel Kurul Toplantilari, 

Seçimler ve Yasaklar

             Genel kurul toplantilari ve çagri

             MADDE 42. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin olagan genel kurul toplantilari yönetim kurulu tarafindan yapilacak çagri üzerine, dört yilda bir olmak üzere;

             a) Oda genel kurullari ocak, subat ve mart aylarinda,

             b) Birlik genel kurullari mayis ayinda,

             c) Federasyon genel kurullari haziran ayinda,

             d) Konfederasyon genel kurulu eylül ayinda,

             Kurulusun merkezinin bulundugu yerde yapilir. 

             Genel kurul toplantisini zamaninda yapmayan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurul islemleri; odalarda bagli oldugu birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlik tarafindan görevlendirilecek üç kisilik kurul tarafindan yürütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapilir.

             Genel kurul toplantilarinin yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantidan en az onbes gün önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusunun Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindaki sayfasinda yayinlanir. Ayrica, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftalik yayinlanan bir gazetede, gazete çikmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplantilari Türkiye genelinde yayinlanan bir gazetede ilan olunur. Genel kurula sunulacak raporlar toplantidan onbes gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kurulusunun Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindaki sayfasindan üyelerinin bilgilerine sunulur ve kurulusun merkezinde ayrica incelemeye açik tutulur. Genel kurul toplantisindan bir üst kurulus yazili olarak onbes gün önce haberdar edilir.

             Genel kurul toplantilari, üye sayisina uygun büyüklükte salonda yapilir.

             Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari, kurulus genel kurullarini kurulus tarihinden sonraki doksan gün içinde yaparlar.

             Olagan toplanti gündemi

             MADDE 43. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin olagan genel kurulu, her kurulusun ana sözlesmesine uygun olarak düzenlenecek asagidaki ve gerek görülmesi halinde ilave edilecek diger gündem maddeleriyle toplanir. Gündem maddeleri ayri ayri görüsülür. 

             a) Açilis.

             b) Baskanlik divaninin tesekkülü.

             c) Saygi durusu ve Istiklal Marsinin okunmasi.

             d) Baskanlik divanina tutanaklari imzalama yetkisi verilmesi.

             e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasi ve müzakeresi.

             f) Denetim kurulu raporunun okunmasi ve müzakeresi.

             g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarinin okunmasi ve müzakeresi.

             h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarinin kabulü veya reddi.

             i) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayri ayri ibrasi.

             j) Yeni dönem çalisma programi ile bu program içinde yer alacak olan egitim, teorik ve pratik kurs programlari ve tahmini bütçenin görüsülmesi, kabulü veya reddi.

             k) Aylik ücretlerin, huzur haklarinin, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.

             l) Dilek ve temenniler.

             m) Seçimler.

             n) Kapanis.

             Gündemde yer almayan konular, toplantida hazir bulunan genel kurul üyelerinin beste birinin yazili istegi ile yapilacak oylama sonucuna göre, Bakanlik tarafindan görüsülmesi istenen hususlar ise dogrudan gündeme alinir. Ana sözlesme degisikligi ve fesih hususu, ilan edilen gündemde yer almadikça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi görüsülemez.

             Olaganüstü genel kurul toplantilari

             MADDE 44. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurullari;

             a) Yönetim kurulu üye tam sayisinin çogunlugunun karari ile yönetim kurulu tarafindan,

             b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmis imzasi ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanaliyla yapilacak basvuru üzerine, alinacak kararla yönetim kurulu tarafindan,

             c) Denetim kurulu tarafindan,

             d) Hakli ve geçerli sebeplerin varligi halinde Bakanlik tarafindan,

             Olaganüstü olarak toplantiya çagirilir. Toplanti, çagrisinda belirlenen gündemle yapilir. Olaganüstü toplantilarda belirlenen gündem disinda görüsme yapilamaz. Bakanlik çagrisi hariç, yapilacak olaganüstü genel kurul toplantisi hazirlik çalismalari yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde ise, olaganüstü genel kurul toplantisi hazirlik çalismalarinin nasil ve kimler tarafindan yürütülecegi Bakanlik tarafindan belirlenir.

             Genel kurul toplantilari ve çogunluk

             MADDE 45. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurul toplantilarinin açilabilmesi için genel kurul üyelerinin yaridan fazlasinin toplantiya istirak etmesi sarttir.

             Birinci toplantida çogunluk saglanamadigi takdirde genel kurul toplantisi bir ayi geçmemek üzere ertelenir. Iki toplanti arasindaki süre odalarda bes, digerlerinde iki günden az olamaz. Bu durum iki genel kurul üyesi ve Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri tarafindan düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.

             Ilk toplanti ilaninda ikinci toplantinin yeri, tarih ve saati belirtilmis ise yeniden ilan yapilmaz. Ikinci toplantiya katilanlarin sayisi odalarda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplaminin bes katindan az olamaz. Diger esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinda bu maddenin birinci fikrasi hükmü uygulanir.

             Genel kurul toplantilarinda kararlar toplantiya katilan üyelerin çogunlugu ile alinir. Ancak, fesih konusunda karar alinabilmesi için genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, ana sözlesme degisikligi için ise genel kurul üyelerinin yarisindan fazlasinin karari zorunludur.

             Genel kurul toplantisina katilacaklar listesi

             MADDE 46. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurul toplantilarina katilan genel kurul üyeleri; adi, soyadi, baba adi, dogum yeri ve tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasi, esnaf ve sanatkârlar sicil numarasi ile temsilcisi olduklari meslek kuruluslarinin isimlerini gösterecek sekilde, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan alacaklari listedeki yerlerini kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle genel kurula katilirlar. Genel kurulda delegeler ve misafirler ayri yerlerde otururlar. Güvenligin temini bakimindan Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri tarafindan gerek görülürse genel kurul toplantisina misafir alinmaz.

             Genel kurul üyelerinin toplantiya bizzat katilmalari gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. Genel kurul üyelerinden birden fazla temsil hakki olanlarin, her temsil haklari için ayri oy hakki vardir.

             Genel kurul toplantisina katilacaklarin listesi ve diger genel kurul evraki, genel kurul divan baskani ve divan üyeleri ile Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri tarafindan imza olunur.

             Bakanlik temsilcisi ve hükümet komiseri

             MADDE 47. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin genel kurul toplantilarinin geçerli olabilmesi için Bakanlik temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplanti süresince bulunmasi ve kapanisa kadar toplantiya nezareti zorunludur. Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri, toplantinin mevzuat, ana sözlesmeleri ve gündem esaslari içinde yapilmasini temin ve denetlemekle görevlidir.

             Görevlendirilen Bakanlik temsilcisinin veya hükümet komiserlerinin imzasini tasimayan genel kurul toplantisina katilacaklar listesi ile tutanaklar ve dolayisiyla toplanti belgeleri hüküm ifade etmez.

             Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri, Bakanlik veya bu konuda yetkilendirilen mülki idare amiri tarafindan görevlendirilir. Toplantidan en az onbes gün evvel Bakanlik veya yetkilendirilen mülki idare amirligine müracaatla toplanti yeri, günü, saati ve gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri görevlendirilmesinin talep edilmesi lazimdir. Toplanti baslamadan evvel çagrinin usûlüne uygun olarak yapildigi, genel kurul toplantisina katilacaklar listesinin Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan alindigi ve çogunlugun tamam oldugu Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri tarafindan incelenip tespit edilerek görüsmelere baslanmasina izin verilir.

             Ancak, usulüne uygun olarak yapilan müracaat üzerine görevlendirme yapildigi halde, Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri toplantiya katilmaz ise mülki idare amirine durum bildirilir. Bakanlik temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplantiya baslanir.

             Genel kurul toplantilarinda görevlendirilecek Bakanlik temsilcileri veya hükümet komiserlerinin Bakanlik tarafindan belirlenecek zaruri masraf ve ücretleri, genel kurulu düzenleyen esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusu tarafindan ödenir.

             Baskanlik divani

             MADDE 48. — Bakanlik temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantiyi açma iznini vermesini müteakip genel kurul üyeleri tarafindan, genel kurul üyeleri veya üst kuruluslarca görevlendirilmis temsilciler arasindan genel kurulu, belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve idare ile görevli bir baskan, bir baskan vekili ve üç kâtip üye açik oyla, ya da toplantiya katilan genel kurul üyelerinin beste birinin yazili teklifi halinde, gizli oy açik tasnifle seçilir.

             Organ ve yönetim kurulu baskanlarinin seçimleri

             MADDE 49. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin organ seçimleri ile yönetim kurulu baskanlarinin seçimi tek dereceli olarak, yargi gözetiminde gizli oyla ve açik tasnifle yapilir.

             Seçim yapilacak genel kurul toplantisindan en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabanindan hazirlanmis genel kurul toplantisina katilacaklar listesi, toplantinin gündemi, yeri, günü, saati ile çogunluk saglanamadigi takdirde yapilacak ikinci toplantiya iliskin hususlari belirleyen bir yazi ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu baskanligina verilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

             Hâkim, gerektiginde ilgili kayit ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanliklari tamamlattirdiktan sonra seçime katilacak genel kurul üyelerini belirleyen listeyi ve diger hususlari onaylar, onaylanan liste ile toplantiya iliskin diger hususlar seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusunun merkezinde ve genel kurulun yapilacagi yerde asilmak suretiyle, ayrica Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr veri tabaninda yedi gün süre ile ilan edilir.

             Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapilacak itirazlar hâkim tarafindan incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara baglanir.

             Bu suretle kesinlesen listeler ile toplantiya iliskin diger hususlar onaylanarak ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusuna gönderilir.

             Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasindan bir baskan ile iki üyeden olusan bir seçim sandik kurulu atar. Ayni sekilde ayrica üç yedek üye de belirler. Seçim sandik kurulu baskaninin yoklugunda kurula en yasli üye baskanlik eder.

             Seçim sandik kurulu, seçimlerin Kanunun öngördügü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oylarin tasnifi ile görevli olup görevleri, bu islemler bitinceye kadar araliksiz olarak devam eder.

             Bin kisiden fazla üyesi bulunan genel kurullarda her bin kisi için bir oy sandigi bulunur ve her seçim sandigi için ayri bir kurul olusturulur. Ikiyüze kadar olan üye fazlaligi sandik sayisinda nazara alinmaz. Sandiklarin konacagi yerler hâkim tarafindan belirlenir. Seçimlerde kullanilacak araç ve gereçler, seçim kurulundan saglanir.

             Oy verme islemi genel kurul görüsmelerinden sonra baslar ve saat 17:00'ye kadar, gizli oy açik tasnif esaslariyla devam eder. Seçim süresi sona erdigi halde sandik basinda oylarini vermek üzere bekleyen üyeler de oylarini kullanirlar. Listede adi yazili bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliginin resmî bir kurulusça verilen belge ile kanitlanmasindan ve listedeki isminin karsisindaki yerin imzalanmasindan sonra kullanilir. Oylar, asil ve yedek üyeler belirtilerek her türlü sekilde düzenlenen oy pusulalarinin, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sirasinda sandik kurulu baskani tarafindan verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanilir. Bunlarin disindaki zarflara konulan oylar geçersiz sayilir. Adaylar asil ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asil adaylar asil, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmis olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler siralanir.

             Genel kurullarda oy verme islemi alt yapi müsait oldugu takdirde elektronik ortamda gerçeklestirilebilir.

             Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlari tutanakla tespit edilip sandik kurulu baskan ve üyeleri tarafindan imzalanir. Birden fazla sandik bulunmasi halinde tutanaklar ile elektronik ortamda kullanilan oylar hâkim tarafindan birlestirilir. Tutanaklarin birer örnegi seçim yerinde asilmak ve ilgili meslek kurulusunun Bakanlik e-esnaf ve sanatkâr sayfasinda yayinlanmak suretiyle geçici seçim sonuçlari ilan edilir. Kullanilan oylar ve diger belgeler tutanagin bir örnegi ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baskanligina verilir. Seçimin devami sirasinda yapilan islemler ile tutanaklarin düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarina yapilacak itirazlar hâkim tarafindan ayni gün incelenir ve kesin olarak karara baglanir. Itiraz süresinin geçmesi ve itirazlarin karara baglanmasindan hemen sonra hâkim, yukaridaki hükümlere göre kesin sonuçlari ilan eder. Seçim sonuçlari üst kuruluslara ve Bakanliga bildirilir.

             Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurdugu veyahut seçim sonuçlarini etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykiri uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdigi takdirde, ilgililer bu karara, teblig tarihinden itibaren üç is günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. Il seçim kurulu en geç iki is günü içinde itirazi inceler ve kesin olarak karara baglar. Iptal kararinin kesinlesmesi üzerine hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenilenecegi pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanliga bildirir. Belirlenen günde yalniz seçim yapilir ve seçim islemleri bu madde ile Kanunun öngördügü diger hükümlere uygun olarak yürütülür.

             Seçimlerin tamaminin iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere odalara birlik, birlik ve federasyonlara Konfederasyon, Konfederasyona ise Bakanlik tarafindan, genel kurul üyeleri arasindan üç kisilik bir kurul atanir.

             Ilçe seçim kurulu baskani hâkime ve seçim sandik kurulu baskani ile üyelerine, 298 sayili Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve diger seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkârlar meslek kurulusu tarafindan karsilanir. 

             Seçimler sirasinda sandik kurulu baskan ve üyelerine karsi islenen suçlar, kamu görevlilerine karsi islenmis gibi cezalandirilir.

             Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin seçim tarihleri, Bakanlar Kurulu tarafindan bir yili geçmemek üzere ertelenebilir. 

             Seçilme sartlari

             MADDE 50. — Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarina genel baskan, baskan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarina üye olarak seçilebilmeleri için gerekli sartlar sunlardir:

             a) Denetim kurulu üyeligi için en az lise, bu sarti tasiyan üye bulunmadigi takdirde sekiz yillik ilkögretim veya ortaokul mezunu olmak; Konfederasyon denetim kurulu üyeligine disaridan seçilecekler için dört yillik yüksek okul mezunu ve denetim formasyonunu haiz olmak; disiplin kurulu üyeligi için en az lise mezunu olmak; yönetim kurulu üyeligi için ise en az ilkokul mezunu olmak.

             b) Konfederasyon denetim kuruluna disaridan seçilecekler ve yeni kurulan odalar hariç, en az iki yildir odaya kayitli olmak ve halen çalisiyor bulunmak.

             c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yildan fazla hapis cezasiyla cezalandirilmamis olmak, yahut affa ugramis veya tecil edilmis olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inanci kötüye kullanma, yalan yere taniklik, kaçakçilik, hileli iflas, resmî ihale ve alim satimlara fesat karistirmak, kara para aklama, Devlet sirlarini açiga vurma, terör, vergi kaçakçiligi veya vergi kaçakçiligina istirak suçlarindan dolayi hüküm giymemis olmak.

             d) Seçim esnasinda oda üyeliginden geçici veya uzun süreli olarak çikarilmasina iliskin kesinlesmis ceza almamis olmak.

             Seçilme sartlarindan bir veya birkaçini tasimadigi sonradan anlasilanlar ile bu sartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliginden sona erer. Bu durumda üyeligin düsmesi ve en fazla oy alan yedek üyeden baslamak üzere yeni üyenin üyelige davetine iliskin karar ve islemler yönetim kurulunca yerine getirilir.

             Organlarda görev alma yasagi

             MADDE 51. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinda denetim ve disiplin kurulu üyeligi bulunanlarin, ayni kurulusun yönetim kurulunda görev almalari yasak oldugu gibi, bu kisilerin esleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hisimlarinin da ayni dönemde, bu kurulusun yönetim, denetim ve disiplin kurullarinda görev almalari yasaktir.

             Farkli mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayi birden fazla odaya kaydi olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanin yönetim veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kisiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeligi görevi alamazlar.

             Ayrica, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarindan herhangi birisinde yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeligi bulunanlar, diger esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin yönetim, denetim veya disiplin kurullarinin en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. Bu kisiler uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar. Ayni kisi birlik ve federasyon baskani olamaz.

             Amaç disi faaliyet yasagi

             MADDE 52. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari, kurulus amaçlari disinda herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Kurulus amaçlari disinda faaliyet gösteren veya bu Kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanligin uyarisina ragmen yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslarinin sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Bakanligin veya bu kuruluslarin bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargilama, basit yargilama usulüne göre yapilir ve en geç iki ay içinde sonuçlandirilir.

             Görevlerine son verilen organlarin yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç bir ay içinde yapilacak genel kurul ile yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlar. Görevlerine son verilen organ üyelerinin cezai sorumluluklari saklidir. Bu organlarin yukaridaki hükümler geregince görevlerine son verilmesine neden olan ve mahkeme kararinda belirtilen tasarruflari hükümsüzdür.

             Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluslari, millî güvenligin, kamu düzeninin, suç islenmesini veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa, valilik tarafindan faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men karari, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayina sunulur. Hâkim, kararini kirksekiz saat içinde açiklar. Aksi halde bu idari karar kendiliginden yürürlükten kalkar.

© MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR ODASI - KARAMAN 2007

Ana Sayfa Yukarı
  Hakkımızda Hakkımızda Haberler Duyurular Üyelerimiz Bize Yazın Sıkça Sorulan Sorular İletişim